ค้นหางานด่วน !

Engineer Trainee

ประเภทงาน : Programmer/System Admin/ITประกาศวันที่ : 4 เมษายน 2562

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

 • ตำแหน่ง

  หลายอัตรา ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

วิศวกรให้การสนับสนุน  1st Level รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าปฏิบัติงานในลักษณะ 24*7  เฝ้าระวังตรวจสอบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ปัญหาของระบบ และดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น พร้อมทั้งดำเนินการสื่อสารให้ 2nd Level ทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขจนบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้าเป็นไปตาม SLA และสัญญาบริการ

•(Monitor Systems) เฝ้าระวังและตรวจสอบการให้บริการระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ ที่ผิดปกติ เมื่อมีปัญหาให้ตรวจสอบสาเหตุของปัญหา  ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และ Configure อุปกรณ์ Server, ระบบ Virtualization ระบบ Backup และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เบื้องต้น

•(Troubleshoot Problems)แจ้งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านไอที แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ Server, ระบบ Virtualization ระบบ Backup และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เบื้องต้นอย่างรวดเร็ว

พร้อมทั้งดำเนินการสื่อสารให้ 2nd Level  และผู้เกี่ยวข้องทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขจนบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า

•(Track all Issues & Report Incidents) ติดตามรายงานผลการแก้ไขของเหตุการณ์นั้น พร้อมทั้งสรุปรางานให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ

จนปัญหาหรือเหตุการณ์นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งบันทึกข้อร้องเรียน

•(Knowledge culture)  ศึกษาการให้บริการขององค์กร และพัฒนาทักษะ ด้าน Network Engineer, System Engineer

ให้อยู่ในระดับ 2nd Level  ในระยะเวลาที่รวดเร็วและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ทักษะ/ลักษณะ      :  มีความรู้เรื่อง Windows sever Linux UNIX Platform / Solaris

                                  มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ Virtualization VMware, Hyper-V, Oracle VM

                                  มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Cloud-based ( Storage ), ( SAN Storage HP)

                                  มีความรู้และสามารถออกแบบ Cisco Network เบื้องต้นได้ (Router, Switch, VLAN, WAN, Wireless)

                                  สามารถทำงานงานเป็นกะได้ หรือ สับเปลี่ยนชั่วโมงทำงานได้เมื่อต้องการ

                                  สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้ และเตรียมพร้อม บุกเบิกและยินดีทำงานหนักได้

                                  มีความรู้สึกรับผิดชอบสูง  สามารถเดินทาง และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

                                  มีความละเอียดรอบคอบ  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ตรงต่อเวลา

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6177434
Engine by shopup.com