ค้นหางานด่วน !

Accounting Trainee

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 4 เมษายน 2562

ยินดีรับเด็กจบใหม่ ที่มีความรู้ความสารถเเละสนใจในงาน การเงิน,การบัญชี

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - บริหารธุรกิจ
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  ไม่จำกัดจำนวน ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
 • บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
 • จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
 • บันทึกบัญชีสำหรับกาจัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
 • ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว
 • จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ
 • จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำ Invoice ขายในประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
 • สรุปยอดขายสาขาประจำวันและประจำเดือน
 • สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ ประจำสัปดาห์
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและอยู่ในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้
 • (Knowledge Culture) ศึกษาการให้บริการขององค์กร และพัฒนาทักษะด้านการวางแผน วิเคราะห์การลงทุน และธุรกิจขององค์กรร่วมกับผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

                                 วุฒิปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีบริหาร สาขาบัญชี-การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

                                 รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้านบัญชี  วิเคราะห์งบการเงิน  อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี

                                 อายุ 21-26 ปี

 

ทักษะ/ลักษณะ      :  มีทักษะในการเจราต่อรอง การจัดเก็บหนี้กับลูกหนี้ได้

                                 มีประสบการณ์ด้านการบริหารลูกหนี้ และจัดเก็บหนี้ (A/R)

                                  มีความสามารถในการขาย ทักษะการเจรจาต่อรอง

                                  สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา (TimeLine) และทำงานอย่าง Proactive

                                  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และการคิดเชิงวิเคราะห์

                                  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

                                  มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน

                                  มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ

                                  มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม  MS Office  หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในงานเอกสาร

                                  มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ต

                                  มีทักษะในการอ่าน เขียน พูด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษดี

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

ไอเน็ตผู้ให้บริการ ICT Infrastructure as a Service Provider

จากประสบการณ์การให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นมายาวนาน ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาแนวทางการให้บริการเป็น ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Infrastructure as a Service Provider) เพื่อมุ่งมั่นคิดค้น พัฒนานวัตกรรม สินค้า บริการและแอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบโครงข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง

"เราใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ"

สวัสดิการบริษัท

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
- ค่ารักษาโรคเหงือกและฟัน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ค่าน้ำมัน
- ค่าตำแหน่ง
- ค่าล่วงเวลา
- ค่าวิชาชีพ
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา เสียชีวิต
- กองทุนส่งเสริมกิจกรรม และสวัสดิการพนักงาน
- วันหยุดประเพณี 14 วัน
- ลากิจ 10 วัน
- ลาพักร้อน 12 วัน สะสมได้ (24 วัน)

วิธีการสมัคร

- สมัครทาง E-mail สามารถส่งเอกสารประวัติมาได้ทาง recruitment@inet.co.th
- โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ดังนี้ 061-397-7811, 092-250-6513, 093-124-1132 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ : recruitment@inet.co.th โทร : 02-257-7000 แฟ็กซ์ : 02-257-1379 เว็บไซต์ : www.inet.co.th
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอโศก
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีเพชรบุรี

แผนที่บริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 4875132
Engine by shopup.com