ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 3 เมษายน 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  6 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1. รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ทุกสาขา
2. ตรวจสอบ สรุป และจัดทำรายงานปรับปรุงเงินฝากธนาคารที่บริษัทยังไม่บันทึกบัญชี และเช็คหมดอายุ
3. รวบรวม ตรวจสอบหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 1% เพื่อเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย และจัดทำรายงานดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
4. รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ - ภาษีขาย ทุกสาขา และจัดทำรายงานฐานภาษีขาย เพื่อใช้สำหรับการประมาณการภาษีครึ่งปี
5. จัดทำรายงานการรับเงินอื่นๆ - ภาคสมัครใจ และภาคบังคับ ทุกสาขา
6. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม และส่งคลังเก็บเอกสารให้เรียบร้อย
7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- อายุ  22 – 30 ปี

- มีความรู้ในวิชาชีพบัญชี และกฎหมายภาษีอากร
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
- มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
- ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

วิริยะประกันภัย" เป็นบริษัท ประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 30,000 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินกองทุนสำรองมากกว่าที่กฎหมายกำหนดจำนวน7,150 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556) พร้อมศูนย์บริการด้านอุบัติเหตุและสาขามากกว่า 147 แห่ง มีพนักงานมากกว่า 6,000 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 71 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความชำนาญ ด้านการประกันวินาศภัยของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และสร้างสรรค์การบริการรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตาม นโยบายของบริษัทที่ว่า "ความเป็นธรรมคือ นโยบาย"

สวัสดิการพนักงาน

 • เงินสะสม
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • เงินกู้สวัสดิการ
 • ค่าคลอดบุตร
 • เงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพบิดามารดา
 • ค่าพาหนะ
 • เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด
 • ค่าที่พัก
 • จัดอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

 

วิธีการสมัคร

สมัครงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจ้างงาน ฝ่ายบุคคล

สำนักงานใหญ่ 121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400     www.viriyah.co.th

โทร. 02-129-8888 ต่อ 7365, 7366, 7371

E-mail: jobs@viriyah.co.th               

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
121/28, 121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : juralukr@viriyah.co.th โทร : 02-129-8888 ต่อ 7365, 7366, 7371 เว็บไซต์ : www.viriyah.co.th
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 4514844
Engine by shopup.com