ค้นหางานด่วน !

Developer

ประเภทงาน : พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO/วางแผนงานประกาศวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  21,000

 • ตำแหน่ง

  8 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1. พัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
2. ศึกษาและค้นคว้าความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำและปรับปรุงเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- อายุ 21-35 ปี

- มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Relational Database Management System
- มีความรู้พื้นฐานในระบบปฏิบัติการตระกูล Microsoft Windows, MS SQL Server, Sybase, Client/Server, Power Builder, Visual Basic, C#.Net, Java Script
- สามารถวิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล และเสนอแนวทาง ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจเรียนรู้เทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตใจพร้อมให้บริการ
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อ่านและเขียนได้ดี

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

วิริยะประกันภัย" เป็นบริษัท ประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 30,000 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินกองทุนสำรองมากกว่าที่กฎหมายกำหนดจำนวน7,150 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556) พร้อมศูนย์บริการด้านอุบัติเหตุและสาขามากกว่า 147 แห่ง มีพนักงานมากกว่า 6,000 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 71 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความชำนาญ ด้านการประกันวินาศภัยของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และสร้างสรรค์การบริการรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตาม นโยบายของบริษัทที่ว่า "ความเป็นธรรมคือ นโยบาย"

สวัสดิการพนักงาน

 • เงินสะสม
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • เงินกู้สวัสดิการ
 • ค่าคลอดบุตร
 • เงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพบิดามารดา
 • ค่าพาหนะ
 • เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด
 • ค่าที่พัก
 • จัดอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

 

วิธีการสมัคร

สมัครงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจ้างงาน ฝ่ายบุคคล

สำนักงานใหญ่ 121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400     www.viriyah.co.th

โทร. 02-129-8888 ต่อ 7365, 7366, 7371

E-mail: jobs@viriyah.co.th               

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
121/28, 121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : juralukr@viriyah.co.th โทร : 02-129-8888 ต่อ 7365, 7366, 7371 เว็บไซต์ : www.viriyah.co.th
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 4535836
Engine by shopup.com