ค้นหางานด่วน !

Account Executive Consualtant

ประเภทงาน : เจ้าหน้าที่ขาย/ประสานงานขาย/ประกาศวันที่ : 8 มกราคม 2562

ที่ปรึกษาแนะนำด้านบริการไอทีมาใช้กับธุรกิจเชิงประยุกต์

 • วุฒิการศึกษา

  - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

 • สาขาวิชาชีพ

  - ทุกสาขา

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ขึ้นประสบการณ์ ความสามารถ และความรับผิดชอบ

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 

 • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางลูกค้าผ่านโทรศัพท์ (Outbound)
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าบริการที่เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อนำระบบไอทีมาใช้เชิงประยุกต์
 • ปิดการขายและบันทึกการขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์   

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

รับสมัครพนักงานประจำ และพนักงาน Part Time

วุฒิ ปวส. ขื้นไป ทางด้านคอมพิวเตอร์ บัญชี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในการขายผ่านโทรศัพท์ได้ยิ่งดี

มีใจรักในงานขาย มีความรับผิดชอบสูง มีทัศนวิสัยที่ดี

รักในการให้บริการและช่วยเหลือผู้อื่น มีความอดทนและเข้าใจปัญหาผู้อื่น

มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ ระบบบัญชี และด้านอินเตอร์เน็ท

มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและปฎิภาณไวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ข้อพิจารณาทั่วไป

 - ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย

 - ทำงานเร็ว มีความรับผิดชอบต่อเวลาที่นัดหมายของงาน

 - รักความเจริญก้าวหน้า ชอบศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

 - ชอบทำงานแข่งขันกับตัวเอง มุ่งมั่น มีแบบแผน

 - บุคลิกเปิดเผยจริงใจ ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

 - มีความอดทนต่อภาวะกดดันต่างๆ จากการทำงานได้ดี

 - ไม่สูบบุหรี่ และเสพสารเสพติดผิดกฎหมาย

 

สมัครงานออนไลน์ได้ที่ หรือ scan qr-code
JobsApplyOnlineByTripleSystems

https://goo.gl/C5F2Gm

 

หลังจากสมัครออนไลน์ให้แจ้งเมล์มาที่ jobs@triplesystems.co.th หรือ Add Line @TripleSystems

ทางทีมงานมีการนัดสัมภาษณ์ที่บริษัทฯ พร้อมเตรียมเอกสารในการสมัคร คือ

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบัตรประชาชน

-ใบคะแนนปีสุดท้าย(ผ่านทางอินเตอร์เน็ท)

-รูปถ่าย 1 รูป ขนาด 1 นิ้ว      

 

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด Triple Systems Co.,Ltd.

เป็นบริษัทให้บริการด้านที่ปรึกษาระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น

- การวางระบบเครือข่าย

- การรับออกแบบฐานข้อมูล

- การจัดทำโปรแกรมต่างๆ

- บริการรับจัดทำ website 

- การ Marketing online and offline ,  Post, Promote web, Promote ธุรกิจของท่านตาม web ต่างๆ

ปัจจุบัน บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ได้ให้บริการทางด้านบริการ web service มีบริการให้ท่านเลือกใช้
มากมาย ทางเรายินดีรับจัดแพ็คเกจตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าเป็นการออกแบบเว็บไซต์ การบริการโฮสติ้ง
ต่าง ๆ ซึ่งมีได้หลากหลายบริการ อาทิเช่น Web Solution , Design Solution, และอื่น ๆ ซึ่งนอกเหนือจากบริการ
ทางด้านบริการเว็บไซต์ ท่านสามารถขอบริการให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์อื่น ๆไม่ว่าเป็นการเลือกซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งทางบริษัทฯ ปัจจุบันเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มียี่ห้อ อาทิเช่น IBM, HP, Sun เป็นต้น
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบทางเราก็สามารถจัดหาและบริการท่านได้

เรามีจุดมุ่งมั่นที่เรานำความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของทีมงานมาให้บริการกับธุรกิจของท่านไม่ว่า
ธุรกิจของท่านมี ขนาดใหญ่หรือเล็ก เพื่อสนับสนุนธุรกิจของท่าน ตามคำที่ว่า "Outsource Partner IT for Bussiness"
- Consultant, Design, IT, Web, Computer, Trading
และ Quality and Effieciency for services customers are
statisfied
ซึ่งท่านสามารถพิจารณาจากผลงานต่างๆ ที่ผ่านมาของบริษัทฯ รวมทั้งท่านสามารถได้รับบริการครบวงจร
ได้จากทีมงานของ triple systems ประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์มากกว่า 10 ปี

บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด 
ที่อยู่ 16 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.10400 
โทรศัพท์ 02-611-1357, 0-2214-6536-7 ,แฟกซ์ 02-611-0688 
Add Line : @TripleSystems
E-mail : info@triplesystems.co.th
จดทะเบียนพาณิชยกิจ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2546 
ทะเบียนเลขที่ 7100803000450

 

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-เงินช่วยเหลือ (ในโอกาสต่างๆ)
-ประกันอุบัติเหตุ กลุ่ม
-สวัสดิการ เงินกู้
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
เงินโบนัสตามผลงาน
ปรับเงินประจำปี
วันลาพักร้อน
- มีข้าวเปล่ากลางวันฟรี
อื่นๆ

วิธีการสมัคร

สมัครงานออนไลน์ได้ที่ หรือ scan qr-code 

https://goo.gl/C5F2Gm

หลังจากสมัครออนไลน์ให้แจ้งเมล์มาที่ jobs@triplesystems.co.th หรือ @TripleSystems

ทางทีมงานมีการนัดสัมภาษณ์ที่บริษัทฯ พร้อมเตรียมเอกสารในการสมัคร คือ

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบัตรประชาชน

-ใบคะแนนปีสุดท้าย(ผ่านทางอินเตอร์เน็ท)

-รูปถ่าย 1 รูป ขนาด 1 นิ้ว      

 

ข้อพิจารณาทั่วไป

 - ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย

 - ทำงานเร็ว มีความรับผิดชอบต่อเวลาที่นัดหมายของงาน

 - รักความเจริญก้าวหน้า ชอบศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

 - ชอบทำงานแข่งขันกับตัวเอง มุ่งมั่น มีแบบแผน

 - บุคลิกเปิดเผยจริงใจ ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

 - มีความอดทนต่อภาวะกดดันต่างๆ จากการทำงานได้ดี

 - ไม่สูบบุหรี่ และเสพสารเสพติดผิดกฎหมาย

_________________________

ลักษณะงาน

งานประจำ, งาน Part Time

_________________________

วิธีการสมัคร

ส่งอีเมล์มาที่ jobs@triplesystems.co.th หรือ สมัครออนไลน์

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด
281/17 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเจริญผล แขวงแขวง ถนนเพชรบุรี เขตเขต ราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : siriwan@triplesystems.co.th โทร : -
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีราชเทวี, สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ

แผนที่บริษัท

บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8506136
Engine by shopup.com