ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

ประเภทงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดประกาศวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  3 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) และความประทับใจ (Impression)
 • วางแผนและจัดทำcampaign สร้าง content เพื่อส่งหาลูกค้าโดยตรง
 • มีการเก็บรวมรวมข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคน และนำมาปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • จัดการฐานข้อมูลลูกค้า รักษาและเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น
 • ดูแลบัตร พริวิเลจ การ์ด และจัดทำรายงานโครงการ
 • พัฒนาและปรับปรุง Application

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย หญิง
 2. ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ในสายงานวิจัยการตลาด งานCRM
 4. มีทักษะด้าน SPSS, โมเดลสถิติสมัยใหม่
 5. มีทักษะด้านการวางแผน วิเคราะห์ข้อมูล
 6. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 7. หากมีประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ Retail / ห้างสรรพสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

 

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
44 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล์ : HR@mbk-center.co.th โทร : 028539000
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8491188
Engine by shopup.com