ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่กลยุทธ์องค์กร

ประเภทงาน : เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/ประกันประกาศวันที่ : 8 มกราคม 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - ทุกสาขา

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ขยายงานบริการแก่ลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์ และบริการประกันภัยประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของทางบริษัท
 • ประสานงานและให้บริการลูกค้า/คู่ค้า เกี่ยวกับการทำประกันภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า เพื่อวางกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดและการขายให้กับบริษัท
 • รวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
 • ประสานงานกับ Agency เพื่อพัฒนาธุรกิจ การตลาดและขยายฐานลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ การประกันภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักการบริการ สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี และทํางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และความสามารถด้านโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดทำและนำเสนอรายงาน มีความละเอียดรอบคอบ
 • หากมีประสบการณ์ใช้งานโปรแกรม Multimedia เช่น Photoshop, Illustrator จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2490 ทำงานเป็นเสมือนหน่วยงานส่วนหนึ่งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ อาคารเลขที่ 173 วังลดาวัลย์ ถนนราชสีมาเหนือ เทเวศร์ กรุงเทพฯ และได้ย้ายจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มาดำเนินธุรกิจที่มั่นคงด้วยหลักการ "คุ้มภัยด้วยหลักฐาน บริการด้วยไมตรี" เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 ณ อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร 10200

นอกจากการประกันอัคคีภัยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในระยะแรก ๆ แล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายกิจการรับประกันภัยอัคคีภัยทั่วไป รับประกันภัยทางทะเลและขนส่งในปี 2518 และขยายกิจการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี 2521 ซึ่งมีแบบกรมธรรม์ที่สามารถให้ความคุ้มครองอย่างกว้างขวางแก่ทุกประเภทของภัย สำหรับการประกันภัยรถยนต์ บริษัทฯ ได้เปิดบริการขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2532

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครได้ที่

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ : 1291 Ext.8368 Fax: 0 2629 4221

E-mail: recruit@deves.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทฯ  :  www.deves.co.th

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
อีเมล์ : recruit@deves.co.th โทร : 1291 ต่อ 8368 แฟ็กซ์ : 026294221 เว็บไซต์ : www.deves.co.th

แผนที่บริษัท

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8532695
Engine by shopup.com