ค้นหางานด่วน !

นักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา

ประเภทงาน : งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานประกาศวันที่ : 9 มกราคม 2562

.

 • วุฒิการศึกษา

  - ต่ำกว่า ม.6
  - ม.6
  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - ทุกสาขา

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  310/วัน

 • ตำแหน่ง

  20 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงานนักศึกษาฝึกงาน ในสายงานดังนี้

 • สายงานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ไทย ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ
 • สายงานการตลาด และออกแบบ (ออกแบบหนังสือเรียน เรียงพิมพ์จัดหน้าหนังสือ หากมีความสามารถใช้โปรแกรม In Design, Illustrator, Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สายงานทรัพยากรมนุษย์
 • สายงานลูกค้าสัมพันธ์
 • สายงานเทคโนโลยี
 • สายงานบัญชีและการเงิน
 • สายงานสื่อสารการตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร

  เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  ศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3-4 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่ทางบริษัทฯ เปิดรับ มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว และมีความรับผิดชอบ
  สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้ (Word, Excel, Power Point)
  มีระยะเวลาในการฝึกงาน 3 - 4 เดือน
  สำหรับนักศึกษาที่สนใจฝึกงาน : สามารถขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย พร้อมแนบ Resume และเอกสารสมัครงาน 1 ชุด ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 3

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

กลุ่มบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น
142 แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
อีเมล์ : jobs@aksorn.com โทร : 02-622-2999 เว็บไซต์ : www.aksorn.com
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีหัวลำโพง
กลุ่มบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8506379
Engine by shopup.com