ค้นหางานด่วน !

Internal Audit Officer - Manager

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  3 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • ศึกษาระบบของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ และร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ
 • จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ
 • จัดทำกระดาษทำการและรวบรวมเอกสารหลักฐานของเรื่องที่ตรวจสอบ
 • ร่วมวิเคราะห์ประเมินผลข้อมูลที่ได้ เพื่อนำไปพิจารณาสู่ความถูกต้อง นอกจากนั้นมีการสรุปผลการตรวจสอบ
 • นำเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ทบทวนและติดตามหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย /หญิง
 2. ปริญญาตรีในสาขาบัญชี 
 3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
 4. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

วิธีการสมัคร

 

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
44 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล์ : HR@mbk-center.co.th โทร : 028539000
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8498717
Engine by shopup.com