ค้นหางานด่วน !

Graphic Design

ประเภทงาน : Web Design/Graphic Designประกาศวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • วางแผนการออกแบบตามที่ได้รับมอบหมายเพื่ออย่างเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
 • คิด Concept ของการออกสื่อประเภทต่างๆ และให้ความเห็นเพื่อควบคุมดูแล
 • ร่วมออกแบบสื่อต่างๆ เช่น Billboard, Signboard, Banner, J-Flag, Direct mail, Leaflet, Brochure, Magazine Advertising, Poster หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานการผลิตสื่อกับ Supplier กำหนดระยะเวลาในการผลิตงาน พร้อมกับติดตามลำดับขั้นตอนจนเสร็จสิ้น
 • ตรวจเช็คคุณภาพงานของ Supplier ตามความต้องการที่กำหนด
 • พัฒนาการออกแบบสื่อโฆษณา วิเคราะห์หาจุดเด่น, จุดด้อยของงาน
 • จัดทำสื่อโฆษณาในช่องทางอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดทำวีซีดี เกี่ยวกับบริษัท (VCD Company Profile) จัดสถานที่งานกิจกรรม Event ต่างๆ โดยร่วมในการประสานงานเพื่อการหาข้อมูล รายละเอียดของงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดูแล ติดต่อ Supplier ให้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ (ทุกขั้นตอนตั้งแต่ Concept ตลอดจนงานผลิต)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator, indesign, Sketch Up, Auto Cad, 3D Studio Max,etc.
 4. พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีความริเริ่มสร้างสรรค์
 5. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 6. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และทำงานนอกเวลาได้
 7. มีทักษะทางด้านการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และใจรักด้านงานบริการ
 8. สามารถส่งตัวอย่างผลงานPortfolio เพื่อประกอบการพิจารณา

วิธีการสมัคร

 

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
44 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล์ : HR@mbk-center.co.th โทร : 028539000
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8491119
Engine by shopup.com