ค้นหางานด่วน !

Accountant

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 11 มกราคม 2562

ดำเนินการด้านบัญชีทั่วไป

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - บริหารธุรกิจ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามตกลง

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- จัดทำบัญชีด้านลูกหนี้-เจ้าหนี้ ,งานการเงินต่างๆ
- จัดทำภาษีซื้อ,ภาษีขาย,ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
- จัดทำสรุปรายงานบัญชี และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
- บันทึกบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับงานด้านภาษี
- จัดทำเอกสารสำหรับรายการปรับปรุงทางบัญชี
- กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและปิดงบรายเดือน สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- จัดทำเช็คจ่ายพร้อมเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจในหลักการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Word , Excel , VLookup เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบสูง
 • ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่งมีความกระตือรือร้น
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

ACTRAN SYSTEMS CO., LTD.  was established in 1994, Thailand. We are one of the leading IT solutions providers in Southeast Asia. Over 2 decades of professional experiences with business management software solutions. We have more than 450 customers in Southeast Asia, across wide range of business sizes and markets. We provide a broad range of end-to-end business management solutions which are SAP Business One (SAP B1), Sage 300 ERP (ACCPAC), Sage CRM, and Sage ERP X3. As the top Sage Premier partner in Asia, We offer you unparalleled professionalism and value-added services. All our consultants are qualified by Sage and SAP.  At the present, we are widely accepted and recognized as a leading provider of business management solutions in Thailand.  

Web site :  www.actran.co.th

Employee Benefits :- 

 1. Social Security Fund.
 2. Group insurance :
  -  Life Insurance
  -  Accident Insurance
  -  Health Insurance (IPD, OPD)
  -  Dental Fee
 3. Special payment for Ordination, Marriage, Childbirth, Death (Employee, Father, Mother, Husband, Wife and Children) and Special payment for Natural Disaster.
 4. Gift basket for inpatient case.
 5. Note Book and equipment.
 6. New year Party.
 7. Company Trip.
 8. Annual Bonus.
 9. Salary Adjustment.
 10. Moral Activity (Doo-Jit).
 11. Training and Seminar.
 12. Per-diem Allowance (Overnight stay in province).
 13. Travelling Expense (In case of working onsite).
 14. Annual holidays 10-17 working days per year after continuously work for 1 year.
 15. Public holidays of not less than 13 working days per year.

 Location :- 

 • Work at Thai Wah Tower 1 (MRT Lumphini or BTS Sala Daeng)
 • Occasionally on customer site visits. 

 Working Hour :  Monday - Friday  (8:30-18:00) 

วิธีการสมัคร

1. สมัครงานผ่านเว็บไซต์ www.job2news.com
2. ส่ง Resume ของท่านมาที่ E-mail : hr@actran.co.th

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

Actran Systems Co., Ltd.
21/22 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ 1 ชั้น 9 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : hr@actran.co.th โทร : 0-2679-1668 แฟ็กซ์ : 0-2679-1687 เว็บไซต์ : www.actran.co.th
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีศาลาแดง
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีลุมพินี

แผนที่บริษัท

Actran Systems Co., Ltd.
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 15263131
Engine by shopup.com