ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

ประเภทงาน : อื่น ๆประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2562

Internal Audit Officer

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างองค์กร

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 

 • ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยร่วมกับผู้บังคับบัญชารวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ
 • บันทึกหลักฐานที่รวบรวม
 • จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี ในด้านการตรวจสอบภายใน หรือการตรวจสอบบัญชี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการติดตามงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการอ่านและการเขียน)
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6033064
Engine by shopup.com