ค้นหางานด่วน !

หัวหน้าแผนกบัญชี

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 11 มกราคม 2562

Accounting Supervisor

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างองค์กร

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 

 • วางแผนควบคุมการจัดทำบัญชีงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
 • ควบคุมและตรวจสอบการเบิกใช้งบประมาณ
 • จัดทำงบการเงินเปรียบเทียบทุกเดือน
 • จัดเก็บข้อมูลประจำหน่วยงานเพื่อทำข้อมูลเปรียบเทียบ
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 27-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการเป็นหัวหน้างานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเข้าใจในหลักการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการอ่านและการเขียน)
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปOracle, ERP, AX ได้เป็นอย่างดี

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 5138127
Engine by shopup.com