ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่บัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2562

Accounting Officer

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างองค์กร

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 

 • ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสดย่อย และบันทึกรายการเงินสดย่อย
 • จัดทำทะเบียนคุม และติดตามเคลียร์เงินสดย่อย เงินทดลองจ่าย
 • จัดทำใบวางบิลเพื่อแจ้งขอชำระหนี้
 • บันทึกรายการรับชำระหนี้ พร้อมออก Voucher
 • บันทึกใบสำคัญนำฝากธนาคาร
 • ติดตามเอกสาร ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี in related field
 • มีความเข้าใจในหลักการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้ (ทักษะการอ่านและการเขียน)
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปOracle, ERP, AX ได้เป็นอย่างดี

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6009426
Engine by shopup.com