ค้นหางานด่วน !

Full Stack Developer (Senior)

ประเภทงาน : Web programer/Webmasterประกาศวันที่ : 11 มกราคม 2562

Full Stack Developer (Senior)

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างองค์กร

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 

 • Help design & build robust, secure and scalable blockchain platform for energy service
 • Help improve the code quality through QA process and code reviews
 • Participate in brainstorming sessions and contribute ideas to Company’s technology, architecture and products
 • Work with the product and design teams to understand end-user requirements, formulate use cases, and then translate that into a pragmatic and effective technical solution
 • Dive into difficult problems and successfully deliver results on schedule
 • Coordinate with internal and external customers as necessary
 • Follow emerging technologies
 • Encourage creativity, risk-taking, and constant improvement

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านงานพัฒนาระบบซอฟแวร์
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมJavaScript, Node.JS, Go, React
 • สามารถออกแบบMySQL, MongoDB, NoSQL Database ได้เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจและสามรถออกแบบ WebService, RESTful, JSON, CURL ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้Linux, Docker, Git ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีความรู้ในการสร้าง Blockchain, Smart Contract, Hyperledger, Ethereum, Stellar เป็นอย่างดี

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 5133500
Engine by shopup.com