ค้นหางานด่วน !

นักออกแบบ UX/UI

ประเภทงาน : Web Design/Graphic Designประกาศวันที่ : 11 มกราคม 2562

UX/UI Designer

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างองค์กร

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 

 • Lead project UX and UI design from concept to design implementation
 • Work closely with product and commercial team to create something new, useful, beautiful and unique.
 • Bring industry knowledge, strong opinions and willingness to research and discover solutions to user problems.
 • Conduct persona development, user research, prototyping, usability testing, and visual design
 • Provide final visual design assets to engineering in the form static files and/or HTML/CSS mockups.
 • Keen eye for design trends and ability to communicate why a design or direction was explored.
 • Follow emerging technologies
 • Encourage creativity, risk-taking, and constant improvement

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2ปี ในงานออกแบบ UX และ UI
 • Strong background in user-centered design, user experience research and design thinking methodologies.
 • Good understanding of web and mobile technologies
 • มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีความรู้ในการสร้าง Blockchain

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6021137
Engine by shopup.com