ค้นหางานด่วน !

วิศวกรขาย

ประเภทงาน : วิศวกรขาย/Sale Engineer ประกาศวันที่ : 11 มกราคม 2562

Sales Engineer

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างองค์กร

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 

 • มองหาช่องทางในการขยายหรือพัฒนาธุรกิจใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่
 • วิเคราะห์และรวบรวมข้อกำหนดของธุรกิจที่คาดหวังเพื่อวางแผน
 • ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • นำเสนอแผนกลยุทธ์ในการต่อยอดธุรกิจโครงการและผลิตภัณฑ์เดิมและธุรกิจโครงการใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-5ปี ด้านการขาย
 • บุคลิภาพดีและมีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 • ใจรักงานบริการมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ลูกค้า
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 5137815
Engine by shopup.com