ค้นหางานด่วน !

วิศวกรออกแบบและประมาณราคา

ประเภทงาน : วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ประกาศวันที่ : 11 มกราคม 2562

Design & Estimate Engineer

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างองค์กร

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 

 • ออกแบบและประมาณราคางานวิศวกรรม (ด้านไฟฟ้า) ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3ปี ด้านการออกแบบและการประมาณราคา
 • Have a Engineering the practice of the Associates
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและประมาณราคาโครงการระบบไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำ, โครงการสถานีไฟฟ้าย่อย, งาน solar Rooftop จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ
 • สามารถใช้โปรแกรมMs Office และ AutoCad 2D/3D ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ในบางโอกาส

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6020654
Engine by shopup.com