ค้นหางานด่วน !

Project Development Engineer

ประเภทงาน : วิศวกรประกาศวันที่ : 11 มกราคม 2562

Project Development Engineer

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างองค์กร

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 

 • ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ สามารถคัดเลือกสถานที่ตั้ง จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 • เจรจาผู้ผลิต ผู้รับเหมาะ และที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งคำนวณต้นทุนเบื้องต้น
 • กำหนดแผนงานการพัฒนาโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ
 • ดำเนินการขอนุญาตใช้พื้นที่ และประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน หรือ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและพลังงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3ปี ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน
 • มีประสบการณ์ในโครงสร้างทางการเงิน
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการพูดและการเขียนรายงาน)
 • สามารถวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาได้ดี
 • สร้างแจงจูงใจและมีความกระตือรือร้น
 • สามารถทำงานได้ดีภายใต้ภาวะความกดดันพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • มีทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสามารถติดต่อประสานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 5133187
Engine by shopup.com