ค้นหางานด่วน !

เลขานุการผู้บริหาร

ประเภทงาน : เลขานุการประกาศวันที่ : 14 มกราคม 2562

เพศ : หญิง

 • วุฒิการศึกษา

  - ปวส.
  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - ศิลปศาสตร์ฺ-มนุษยศาสตร์
  - บริหารธุรกิจ
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  N/A

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- ติดตามผู้บริหาร เพื่อเข้าร่วมการประชุม หรือนัดประชุมกับลูกค้านอกสถานที่

 

- นัดหมาย, จัดเตรียมเอกสาร, อุปกรณ์สำหรับการประชุม, รวบรวมจัดทำหัวข้อวาระการประชุม
 
- ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้แก่ผู้บริหารทราบ
 
- พิมพ์จดหมายติดต่อหน่วยงานภายใน ภายนอก, รับ-ส่งอีเมล์ ประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร
 
 
- จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับงานในหน้าที่ทุกอย่างให้เป็นระเบียบ
 
- ดูแล และวางแผนจัดระบบงานตารางการนัดหมายของผู้บริหาร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่คลาดเคลื่อน
 
 
- จัดเตรียมอาหาร หรือ อาหารว่าง กรณีที่มีการประชุมต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประเภทของงาน : งานประจำ
 
จำนวน : 1 อัตรา
 
เพศ : หญิง
 
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
 
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
 
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
 
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
 
คณะ : พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 
สาขา : การเลขานุการ
 
คณะ : พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 
สาขา : การจัดการสำนักงาน
 
คณะ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 
สาขา : การโรงแรม
 
คณะ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 
สาขา : การโรงแรมและบริการ

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.job2news.com

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
801 ถนนพระราม 9 แขวงแขวงบางกะปิ เขตเขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ : jobs.toyotatky@gmail.com โทร : 02-3199876 ต่อ 5103, 5104 เว็บไซต์ : www.toyotatky.com/jobs
บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11734106
Engine by shopup.com