ค้นหางานด่วน !

Compliance Officer ( เจ้าหน้าฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน )

ประเภทงาน : เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/ประกันประกาศวันที่ : 14 มกราคม 2562

ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานภายใน

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - บริหารธุรกิจ
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน
  - นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  16000

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1. ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

2. จัดทำ รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบภายใน

3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท

4. ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบปริญญาตรี

2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล

3. สามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ

4. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และรักษาความลับ

5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี

7. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ ( ปีละ1 ครั้ง)

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

สวัสดิการ

1. ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00น.

2. ประกันสังคม

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. ประกันสุขภาพ (ไทยประกันชีวิต)

5. ทันตกรรม/เลนส์สายตา

6. วันลาพักร้อนปีละ 12 วัน

7. โบนัสประจำปี

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26,29 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : supamas@trinitythai.com โทร : 02-3439602
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีช่องนนทรี
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีสีลม

แผนที่บริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11689548
Engine by shopup.com