ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ประเภทงาน : เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ประกาศวันที่ : 15 มกราคม 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน
  - เกษตรกรรม
  - วิทยาศาสตร์
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  หลายอัตรา ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

                         เครือ  SUNGROUP เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ที่ผลิตสินค้าเพื่อการบริโภคประเภทเนื้อไก่แบบครบวงจร ประกอบด้วย โรงงานผลิตอาหารสัตว์  ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์  โรงฟักไข่  ฟาร์มไก่เนื้อ  ธุรกิจไก่ประกัน โรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อไก่มาตรฐานระดับสากล ภายใต้ แบรนด์ GOSUN และ KINSUN   เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ เครือ SUNGROUP มีบริษัทในเครือทั้งสิ้น๗ บริษัท และมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจมากว่า  ๒๐ ปี จำนวนบุคลากร ๕,๕๖๔ คน ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานดังกล่าว เครือ  SUNGROUP มุ่งเน้นนวัตกรรม และการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรโดยใช้ระบบ Learning Organization

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในแผนกจัดซื้อ มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้นและชอบการแก้ไขปัญหา มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อเป็นอย่างดี

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

                        เครือ SUNGROUP เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ที่ผลิตสินค้าเพื่อการบริโภคประเภทเนื้อไก่แบบครบวงจร ประกอบด้วย โรงงานผลิตอาหารสัตว์  ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์  โรงฟักไข่  ฟาร์มไก่เนื้อ  ธุรกิจไก่ประกัน โรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อไก่มาตรฐานระดับสากล ภายใต้ แบรนด์ GOSUN และ KINSUN   เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ เครือ SUNGROUP มีบริษัทในเครือทั้งสิ้น    7 บริษัท และมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจมากว่า ๒๐ ปี จำนวนบุคลากร 5,000 คน ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานดังกล่าว เครือ SUNGROUP มุ่งเน้นนวัตกรรม และการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรโดยใช้ระบบ Learning Organization   

สวัสดิการ

1.หอพัก

2.เงินช่วยเหลือค่าข้าว550

3.เงินแสดงความยินดีในโอกาสมงคลสมรส

4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

5.ประกันสังคม

วิธีการสมัคร

1.เข้าสู่ Website  http://www.sungroup.co.th/

2.เลือกเมนู "ร่วมงานกับเรา"

3.เลือกเมนู "ลงทะเบียนสมัครงาน"

4.กรอกรายละเอียดลงทะเบียนให้ครบถ้วน แล้วเลือกคำว่า "ลงทะเบียน"

5.เข้าสู่ระบบ เพื่อทำการกรอกข้อมูลสมัครงาน

6.เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน เลือกคำว่า "ยืนยันการสมัครงาน"

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่69 หมู่6 แขวงคำพราน เขตวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220
อีเมล์ : thidarat_d@sungroup.co.th โทร : 036-730240-4 แฟ็กซ์ : 036-730245-6 เว็บไซต์ : http://www.sungroup.co.th/

แผนที่บริษัท

บริษัท ซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11734461
Engine by shopup.com