ค้นหางานด่วน !

Sale ขาย/ประมูลรถยนต์มือสอง (งานประจำ)

ประเภทงาน : เจ้าหน้าที่ขาย/ประสานงานขาย/ประกาศวันที่ : 7 มิถุนายน 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - บริหารธุรกิจ
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  5 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบงานประมูลรถยนต์สัญจรตามต่างจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
 • บริหารการขายรถยึดโดยควบคุม Success Ratio , Loss on Blue Book , Loss on Principal and inventory  ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้
 • ติดต่อประสานงาน และ ควบคุมการจัดงานประมูลของบริษัทประมูลให้การดำเนินงานเป็บไปอย่างเรียบร้อย พร้อมทั้งประเมิณผลการจัดงานประมูล
 • วิเคราะห์และสรุปผลการขายเพื่อใช้ในการนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯรถยึด
 • จัดทำสรุปรายการรถคืนประจำเดือน เพื่อนำเสนอรถคืนให้คณะอนุกรรมการฯ รถยึดพิจารณาคืนรถให้ลูกค้าต่อไป
 • จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประมูล ทั้งก่อนและหลังการประมูล
 • ดูแลและอัฟเดทรายการรถประมูลบน Website

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการตลาด การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านรถยนต์
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง / เดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Location: Petchaburi Building, New Petchaburi Road Soi 35

 

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) (ธนาคารธนชาต) เดิมเป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในชื่อ บริษัทเงินทุน เอกชาติ จำกัด(มหาชน) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 ภายใต้ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจำกัดขอบเขตธุรกิจ หลังจากนั้นได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547

ปัจจุบันธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์เป็นอันดับที่ 6 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย โดยเป็นผู้นำตลาดด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของประเทศ ธนาคารได้นำเสนอบริการทางการเงินที่ครบวงจรผ่านเครือข่ายสาขากว่า 500 แห่งทั่วประเทศ แก่ลูกค้ากว่า 4 ล้านราย ครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจบริหารจัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมกว่า 1 ล้านล้านบาท

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
Thanachart Career Center, G Floor, Thanachart Bank Petchaburi Building, New Petchaburi Road แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : hr.recruitment@thanachart.co.th โทร : 02-208-6635 เว็บไซต์ : www.hr.thanachart.co.th
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีชิดลม
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีเพชรบุรี
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 17713447
Engine by shopup.com