ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่สรรหาฯและฝึกอบรม (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

ประเภทงาน : บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2562

Recruitment & Training Officer

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - ศิลปศาสตร์ฺ-มนุษยศาสตร์
  - สังคมศาสตร์
  - บริหารธุรกิจ
  - ครุศาสตร์
  - อื่น ๆ
  - ทุกสาขา

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างองค์กร

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 

 • สรรหาพนักงานตามคำขอของหน่วยงานต่างๆ และสรุปรายงานการสรรหาประจำเดือน 
 • ลงประกาศรับสมัครงานผ่านทางสื่อต่างๆทั้งภายในและภายนอก รวมถึงจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆเพื่อสนับสนุนการสรรหา และจัดทำการประเมินสื่อรับสมัครงาน 
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการรับสมัครงาน / การสัมภาษณ์ / ความคืบหน้า
 • ติดต่อนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน,รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์งานเบื้องต้น ก่อนส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดสัมภาษณ์
 • จัดทำสัญญาจ้างงาน
 • จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 • จัดทำบัตรพนักงาน (พนักงานใหม่/บัตรพนักงานชำรุด/บัตรพนักงานสูญหาย/เปลี่ยน,โอนย้ายหน่วยงาน) 
 • ติดตามการประเมินผลช่วงทดลองงาน 
 • ดำเนินการจัดทำเอกสารพนักงานต่างด้าวสัญชาติพม่าทั้งระบบ ขอโค้วต้า/ รายงานตัว90วัน /จัดเตรียมเอกสารการขอ-ต่อ VISA ,Work permit, MOU.
 • จัดเตรียมสนับสนุนการดำเนินงานด้านจัดฝึกอบรม
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

  เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านสรรหาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  มีประสบการด้านการจ้างแรงงานต่างด้าว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษา อังกฤษ ได้ดี
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Ms.Office ได้ดี
  มีทักษะทำงานเป็นทีม มีน้ำใจ ให้ความร่วมมือในฝ่าย
  เป็นผู้ชอบเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเองได้มีทรรศนคติในเชิงบวก และมีความเป็นมือาชีพ
  สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  เป็นผู้มีอัธยาสัยดี จิตใจงดงาม หวังดีต่อพนักงานและเพื่อร่วมงาน

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6020378
Engine by shopup.com