ค้นหางานด่วน !

Business Development

ประเภทงาน : พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO/วางแผนงานประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2562

Business Development

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - บริหารธุรกิจ
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  N/A

 • ตำแหน่ง

  3 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- ร่วมมือกับทีมงานในการวางแผน และปรับปรุงพัฒนาธุรกิจตามส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ

- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัท

- ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ ให้กับพนักงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร และพัฒนาธุรกิจ

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารเห็นเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์

-  อายุไม่เกิน 26 ปี

-  บุคลิกภาพดี มีความสามารถในการเจรจาต่อรองและประนีประนอมได้ดี

-  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น

-  ซื่อสัตย์สุจริต เสนอข้อคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์

-  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 

-  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.job2news.com

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
801 ถนนพระราม 9 แขวงแขวงบางกะปิ เขตเขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ : jobs.toyotatky@gmail.com โทร : 02-3199876 ต่อ 5103, 5104 เว็บไซต์ : www.toyotatky.com/jobs
บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11723059
Engine by shopup.com