ค้นหางานด่วน !

ล่ามภาษาอังกฤษ

ประเภทงาน : งานโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/ท่องเที่ยวประกาศวันที่ : 22 มกราคม 2562

ล่าม

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - ศิลปศาสตร์ฺ-มนุษยศาสตร์
  - บริหารธุรกิจ
  - ทุกสาขา

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  17,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

หน้าที่หลักคือ การให้บริการด้านการสื่อสารแก่ลูกค้าชาวต่างชาติกับแพทย์และเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ประสานงานและอำนวยความสะดวกในทุกด้านในกระบวนการของการให้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ การให้ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับการรักษาในทุกศูนย์การรักษา ดูแลและทำการนัดหมายให้แก่ลูกค้าชาวต่างชาติ เขียนเบิกค่าคอมมิชชั่นให้เอเจนซี่ที่ติดต่อลูกค้าต่างชาติให้แก่โรงพยาบาล การติดต่อจองห้องพัก หรือการติดต่อประสานงานกับสถานทูต หรือหน่วยงานต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องเกิดความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้มารับบริการชาวต่างชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

2. บุคลิกภาพดี

3. มีใจรักงานบริการ

4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับ และปฏิบัติตาม   กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด

5. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือวุฒิการศึกษาใดก็ได้ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างชาติในแต่ละภาษาที่องค์กรต้องการ

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6032766
Engine by shopup.com