ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อมัลติมีเดีย

ประเภทงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดประกาศวันที่ : 22 มกราคม 2562

การตลาด

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ทุกสาขา

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามวุฒิ

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

ปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา และตามอำนาจหน้าที่ของแผนกผลิตสื่อโฆษณา Online และ Offline ซึ่งทำหน้าที่ เกี่ยวกับการผลิตสื่อมัลติมีเดียทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การถ่ายบันทึกภาพ VOD การตัดต่อ การ SAVE เพื่อรองรับงานตามแผนประชาสัมพันธ์ของฝ่ายการตลาด และการถ่ายบันทึกการอบรมวิชาการ การรักษา และกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานอื่นๆ การรักษาต่างๆ ตามที่รับมอบหมาย  สนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ขององค์กรทุกประเภทให้สอดคล้องตามความจำเป็นของงานในแต่ละประเภท  พร้อมทั้ง สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้กับหัวหน้าแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ปริญญาตรี

2. ไม่มีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์ด้านสื่อมัลติมีเดีย อย่างน้อย 1 ปี

3. เทคนิคการถ่ายวีดีโอ การใช้อุปกรณ์  โปรแกรมและเทคนิคการตัดต่อวีดีโอ

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6177284
Engine by shopup.com