ค้นหางานด่วน !

Mechanical Engineer

ประเภทงาน : วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/อุตสาหกรรมประกาศวันที่ : 23 มกราคม 2562

ออกแบบและควบคุมการติดตั้งตามหลักวิศวกรรม

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - ทุกสาขา

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริาิษัท

 • ตำแหน่ง

  หลายอัตรา ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

ออกแบบและควบคุมการติดต้ังตามหลักวิศวกรรมด้าน Boiler 

 

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน 500 800 1,000 บาท ต่อเดือน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • รถรับ-ส่งพนักงาน(เฉพาะโรงงาน) 
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ข้าวฟรี (เฉพาะโรงงาน)
 • วันหยุดประจำปี, วันหยุดพักผ่อนประจำปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย 

- วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 3536892
Engine by shopup.com