ค้นหางานด่วน !

Electrical Engineer

ประเภทงาน : วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ประกาศวันที่ : 23 มกราคม 2562

ดูแลและออกแบบระบบไฟฟ้าคอนโทลและควบคุมงานติดต้ังไฟฟ้า

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  หลายอัตรา ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 

ดูแลและออกแบบระบบไฟฟ้าคอนโทลและควบคุมงานติดต้ังไฟฟ้า

 

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน 500 800 1,000 บาท ต่อเดือน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • รถรับ-ส่งพนักงาน(เฉพาะโรงงาน) 
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ข้าวฟรี (เฉพาะโรงงาน)
 • วันหยุดประจำปี, วันหยุดพักผ่อนประจำปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมควบคุม , อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 3546213
Engine by shopup.com