ค้นหางานด่วน !

Sale Engineer

ประเภทงาน : วิศวกรขาย/Sale Engineer ประกาศวันที่ : 23 มกราคม 2562

ติดตามและหาลูกค้าใหม่ ๆ เพื่อเพ่ิมผลผลิต / มีทักษะด้านงานขาย สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - ทุกสาขา

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  หลายอัตรา ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

มีทักษะด้านงานขาย และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน 500 800 1,000 บาท ต่อเดือน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • รถรับ-ส่งพนักงาน(เฉพาะโรงงาน) 
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ข้าวฟรี (เฉพาะโรงงาน)
 • วันหยุดประจำปี, วันหยุดพักผ่อนประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่่องกล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์ส่วนตัว 

 

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 3546228
Engine by shopup.com