ค้นหางานด่วน !

QC Engineer

ประเภทงาน : โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพประกาศวันที่ : 23 มกราคม 2562

ตรวจสอบคุณภาพก่อนนำเข้ากระบวนการผลิต / ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ /ดูแลเครื่องมือวัดต่าง ๆ

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  5 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • จัดการด้านการตรวจสอบคุณภาพ ก่อนนำเข้ากระบวนการผลิต
 • ด้านการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ Boiler
 • ตรวจสอบรายงานและทดสอบเครื่องกำเนิดไอน้ำ ก่อนนำส่งลูกค้า
 • ดูแลเอกสารและเครื่องมือวัดต่าง ๆ

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน 500 800 1,000 บาท ต่อเดือน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • รถรับ-ส่งพนักงาน(เฉพาะโรงงาน) 
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ข้าวฟรี (เฉพาะโรงงาน)
 • วันหยุดประจำปี, วันหยุดพักผ่อนประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เครื่องกล , อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน QC หรือความรู้ด้าน International Code เช่น ASME,EN ,BS,TRD & AD2000 Merkblatt  พิจารณาพิเศษ

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 3554345
Engine by shopup.com