ค้นหางานด่วน !

Site Engineer

ประเภทงาน : วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างประกาศวันที่ : 28 มกราคม 2562

วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างงานอาคารสูงทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม รวมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆหน้างาน ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา รายงานความคืบหน้าแก่ผู้บริหารและงานอื่นๆที่ได้รับหมาย

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  20000+

 • ตำแหน่ง

  5 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูงให้ตรงตามแผนงาน และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานกับทีมงานและตรวจสอบติดตามการทำงานของผู้รับเหมา
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายแก่หัวหน้างาน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 0-3 ปี
 • รักงานภาคสนามปฏิบัติงานประจำไซต์งานก่อสร้างงานอาคารสูง
 • สามารถย้ายที่พักใกล้ไซต์งานได้ (ไซต์งานอยู่ในกทม.)
 • มีทัศนคติที่ดี ยินดีเรียนรู้สิ่งใหม่
 • สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (กว.)

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2527 โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับเหมาก่อสร้างงานอาคารที่มีคุณภาพ จากผลงานกว่า 35 ปีที่ผ่านมา ที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน ให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานอาคาร เป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณภาพขององค์กร อย่างชัดเจน 

 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 150 ล้านบาท โดยสามารถรับงานก่อสร้างอาคาร มูลค่ารวมกว่าพันล้านบาท ประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง โดยมีนโยบายหลักในการสร้างงาน ที่มีคุณภาพ และการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด 

 

ปรัชญาแห่งความสำเร็จขององค์กรคือ การส่งเสริม “คนดี มีความสามารถ” ให้มีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้า ให้การยกย่องชมเชย และให้ผลตอบแทนที่ดีจากผลงานที่กระทำ ค่านิยมในการมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้น โดยมีรากฐานจากการมีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเอง เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์และทำงานเป็นทีม 

 

ในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารงานอย่างองค์กรมืออาชีพ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารชั้นแนวหน้าของประเทศ และเป็นองค์ประกอบหนึ่งในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตต่อไป

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
28 ซอยงามวงศ์วาน6 แขวงบางเขน เขตเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
อีเมล์ : hr@tekacon.com โทร : 0953696795 เว็บไซต์ : www.tekacon.com

แผนที่บริษัท

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8506892
Engine by shopup.com