ค้นหางานด่วน !

ผู้จัดการแผนก QEHS (ประจำบริษัท เดอะเครน ระยอง)

ประเภทงาน : ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการประกาศวันที่ : 31 มกราคม 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท
  - ปริญญาเอก

 • สาขาวิชาชีพ

  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามตกลง

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1. กำกับดูแลและติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง และปฏิบัติตามข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
2. ส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
3. วิเคราะห์งานในบริษัท เพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น
4. รายงานการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุอันเนื่องมาจากการทำงานของพนักงานร่วมกับ จป.วิชาชีพ, จป.เทคนิค
5. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุ อันเนื่องมาจากการทำงานของพนักงานร่วมกับ จป.วิชาชีพ, จป.เทคนิค
6. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
8. จัดทำรายงานของแผนก และ Present ในการประชุม Process Owner ประจำเดือน

ISO 9001
1. จัดเตรียมแบบใบคำขอดำเนินการด้านเอกสาร / กำหนดหมายเลขเอกสารตามใบคำขอ
2. จัดทำต้นฉบับและสำเนาเอกสาร แจกจ่ายและบันทึกการแจกจ่าย / เรียกคืนเอกสาร
3. จัดเก็บ เอกสารควบคุม / เอกสารไม่ควบคุม
4. เรียกเก็บเอกสารที่มีการแก้ไข ตามใบขอดำเนินการด้านเอกสารและสำเนาเอกสารฉบับใหม่ตามบัญชีรายชื่อเอกสารและผู้ถือครอง
5. จัดเก็บ / ดูแล / ทำลาย บันทึกคุณภาพ ตามระยะเวลาการจัดเก็บที่แต่ละเแผนกร้องขอ

TIS 18001
1. ดูแล และจัดเก็บรักษาต้นฉบับข้อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ
2. บ่งชี้ สื่อสาร และควบคุมการแจกจ่ายข้อกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ให้กับแผนกต่างๆ
3. ให้คำปรึกษา/รวบรวมผลการประเมิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการควบคุมและลดความเสี่ยง
4. สุ่มตรวจหน้างานในระบบความปลอดภัย
5. สุ่มตรวจการตรวจเช็คระบบเซฟตี้ ในระบบความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.บริหาร)
- สามารถขับรถยนต์ได้
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- วุฒิบัตรอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
- ทักษะภาษาอังกฤษ ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

เนื่องด้วย บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท เดอะเครน ประกอบธุรกิจ จำหน่ายเครื่องจักรกลหนักใหม่ ยี่ห้อ XCMG และจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักใช้แล้ว, ให้บริการเช่า เครื่องจักรกลหนัก, การยกประกอบติดตั้ง, เคลื่อนย้ายเครื่องจักร วัสดุหรืออุปกรณ์ ด้วยรถเครน, รถฟอร์คลิฟท์, รถยกตู้คอนเทนเนอร์, ให้บริการขนส่ง, ขนย้ายด้วยรถหัวลาก, หางเทรลเลอร์, รถบรรทุกประเภทต่างๆ, ให้บริการซ่อมแซมและจำหน่ายอะไหล่สำหรับเครื่องจักรกลหนัก และงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในโครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน

สวัสดิการ

• รถรับส่ง
• ประกันชีวิต
• ชุดยูนิฟอร์ม
• พักร้อน 7 วัน
• งานเลี้ยงประจำปี
• ฝึกอบรมและพัฒนา
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• วันหยุดตามประเพณี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• โบนัส - ปรับเงินประจำปี
• ประกันสุขภาพ (บางตำแหน่ง)
• คอมมิชชั่น ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก (บางตำแหน่ง)
• ทุนการศึกษา บุตร - ธิดา ทุนเรียนดี ทุนส่งเสริม ระดับชั้นอนุบาล - ปริญญาตรี
• เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (พนักงาน บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย)

วิธีการสมัคร

1. Walk in

2. ส่งประวัติมาทางอีเมล์ hr_recruitment@chukai.co.th

3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/88 หมู่ที่ 1 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคลหมายเลขติดต่อ 02-715-0000 ต่อ 1020-1021

5. เอกสารสำหรับการสมัครงาน

- วุฒิการศึกษา 1 ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

- ใบผ่านงาน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด

- สำเนาใบขับขี่ 1 ชุด

- รูปถ่ายสี 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)

                                                       

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
44/88 หมู่ 1 แขวงศีรษะจรเข้ใหญ่ เขตบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
อีเมล์ : hr_recruitment@chukai.co.th โทร : 02-7150000 แฟ็กซ์ : 02-7150055 เว็บไซต์ : www.chukai.co.th
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอ่อนนุช
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีสุขุมวิท

แผนที่บริษัท

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8478673
Engine by shopup.com