ค้นหางานด่วน !

HR Specialist (Performance Management)

ประเภทงาน : บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingประกาศวันที่ : 31 มกราคม 2562

(Performance Management)

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท
  - ปริญญาเอก

 • สาขาวิชาชีพ

  - ศิลปศาสตร์ฺ-มนุษยศาสตร์
  - สังคมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  N/A

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

• รับผิดชอบการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานพนักงานประจำปี
- ติดตาม ปรับปรุง KPI ของพนักงานกับต้นสังกัด
- ติดตามปรับปรุง Competency ของพนักงานกับต้นสังกัด
- จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
- ปรับปรุง ตรวจสอบ และจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานและคู่มือ Competency
- วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน
- ทบทวน ปรับปรุง JD WI KPI Competency
- พัฒนาแนวทางในการส่งเสริมผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการบริหาร การจัดการ สถิติ รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านการจัดทำ ปรับปรุง ปฏิบัติ แผนชี้วัดผลการปฏิบัติงานพนักงาน 3-5 ปี

เป็นนักกิจกรรม สามารถสื่อสาร กระตุ้นในที่สาธารณะได้

มีความชำนาญในการใช้ MS Officer : Word (Good),Excel (Good),Power point (Fair)

มีความคิดในเชิงระบบดี มีทักษะในการวางแผนงาน มีความคิดสร้างสรรค์

มีทัศนคติเชิงบวกในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

วิธีการสมัคร

 

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
1 ถนน เจริญรัถ 19 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600
อีเมล์ : recruit@saaa.co.th โทร : 085-4895340, 085-4895339 เว็บไซต์ : www.saaa.co.th
กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11666567
Engine by shopup.com