ค้นหางานด่วน !

วิศวกรควบคุมต้นทุน

ประเภทงาน : วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างประกาศวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562

ถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง คิดปริมาณงานเพิ่ม ลดและประมาณราคา ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงวดของผู้รับเหมา

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  20000+

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

ถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง คิดปริมาณงานเพิ่ม ลดและประมาณราคา ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงวดของผู้รับเหมา จัดทำรายงานต่างๆ รายงานต่อเจ้าของโครงการและงานเอกสาร โครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ชาย/หญิง อายุ 25-35ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน0-3ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำไซต์งานก่อสร้างได้
 • มีความอดทนสูง ไหวพริบดี สามารถปรับตัวและสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี
 • มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ(กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2527 โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับเหมาก่อสร้างงานอาคารที่มีคุณภาพ จากผลงานกว่า 35 ปีที่ผ่านมา ที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน ให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานอาคาร เป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณภาพขององค์กร อย่างชัดเจน 

 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 150 ล้านบาท โดยสามารถรับงานก่อสร้างอาคาร มูลค่ารวมกว่าพันล้านบาท ประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง โดยมีนโยบายหลักในการสร้างงาน ที่มีคุณภาพ และการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด 

 

ปรัชญาแห่งความสำเร็จขององค์กรคือ การส่งเสริม “คนดี มีความสามารถ” ให้มีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้า ให้การยกย่องชมเชย และให้ผลตอบแทนที่ดีจากผลงานที่กระทำ ค่านิยมในการมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้น โดยมีรากฐานจากการมีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเอง เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์และทำงานเป็นทีม 

 

ในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารงานอย่างองค์กรมืออาชีพ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารชั้นแนวหน้าของประเทศ และเป็นองค์ประกอบหนึ่งในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตต่อไป

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
28 ซอยงามวงศ์วาน6 แขวงบางเขน เขตเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
อีเมล์ : hr@tekacon.com โทร : 0953696795 เว็บไซต์ : www.tekacon.com

แผนที่บริษัท

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8756994
Engine by shopup.com