ค้นหางานด่วน !

Brand Helpdesk / Field Engineer

ประเภทงาน : ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ประกาศวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562

งานด้าน IT

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  20000

 • ตำแหน่ง

  5 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

Job descriptionsJob descriptions

• สนับสนุนงานด้านเทคนิค การใช้งานอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ Hardware / Software

• ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามของลูกค้าทางโทรศัพท์ และ e-mail เพื่อแก้ปัญหาแก่ผู้ใช้งาน (User) ที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ hardware, software, Application และระบบงานต่างๆ ที่อยู่ในเงื่อนไขการให้บริการ

• ตรวจสอบ ประเมินสภาพสินค้า สรุปผลการประเมิน ปัญหา และประสานงานแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้อง บันทึก  วิเคราะห์ ถึงสาเหตุของปัญหา

• แนะนำการแก้ไขเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด• สรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชาทั้งรายสัปดาห์ และรายเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป

จบการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านงาน IT ทั้ง Hardware และ Software อย่างน้อย 2 ปี

มีทักษะด้านการสื่อสาร และติดต่อประสานงาน

มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานป็นทีมได้

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

มีใจรักงานบริการ

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

บริษัทวีเซิร์ฟพลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการไอซีทีครบวงจรตั้งแต่ระดับคอมโพเนนท์ไปจนถึงเอนเตอร์ไพรส์โซลูชัน มีความมุ่งมั่นที่จะขยายฐานการตลาดให้ครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ ด้วยทีมช่างผู้ชำนาญการระดับมืออาชีพที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง ดำเนินธุรกิจบริการจำแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. Install-based Business ดูแลการต่อสัญญาของกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสัญญาบริการ (Hardware, Software, Subscription) ที่บริการตรงจากผู้ผลิต
2. Professional Service ดูแลกลุ่มลูกค้าด้าน Enterprise Product ในเรื่องของการติดตั้ง การอิมพลิเมนต์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบโซลูชันใหญ่ ๆ ที่ทันสมัยและซับซ้อน เช่น Data Center Hardware, Software, Network, Security และ Virtualization รวมถึง Cloud Services เช่น Infrastructure as a Service (Iaas)
3. Service Center and Logistic Management ดูแลด้านบริการงานซ่อมบำรุงของศูนย์บริการทั่วภูมิภาค (Nationwide Service) ทั้งที่สำนักงานใหญ่ ร่มเกล้า และศูนย์บริการที่กระจายอยู่ทั่วประเทศอีก 10 แห่ง ได้แก่ อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 5 กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, พิษณุโลก, ขอนแก่น, นครราชสีมา, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, หาดใหญ่, ระยอง และหนองคาย รวมถึงศูนย์บริการของ Asus และ Lenovo ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารจัดการอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
4. Service Business Operation ดูแลงานบริการคอลล์เซนเตอร์ของสินค้าหลากหลายยี่ห้อ อาทิ ซิสโก้ Levono และดีลิงค์ เป็นต้น

 

Social Security Fund (ประกันสังคม)
Provident Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
Annual Health Check-up (ตรวจสุขภาพประจำปี)
Funeral Ceremony Assistance (การช่วยเหลือฌาปนกิจ)
Special Emergency Loan (สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน)
Health Insurance-IPD (ประกันสุขภาพ-IPD)
Life & Accident Insurance (ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ)
Loan for Housing with Government Housing Bank (การกู้เงินเพื่อที่พักอาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์)
Bonus (โบนัสประจำปี)
Uniform
รถรับ-ส่งพนักงาน

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด
88/1 ถ.พัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ้น เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520
อีเมล์ : recruit@vserveplus.co.th โทร : 02-138-9866

แผนที่บริษัท

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11775211
Engine by shopup.com