ค้นหางานด่วน !

Consignment Officer

ประเภทงาน : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsประกาศวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562

งานคลังสินค้า

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  17000

 • ตำแหน่ง

  6 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- ดูแลการรับสินค้า จัดเก็บ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย มีระเบียบอยู่เสมอ
- ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้า และยอดสินค้าคงเหลือให้ตรงตามความเป็นจริงตลอดเวลา
- ประสานงานทีมงานขนส่ง และควบคุมขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าขนส่ง ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
- ปฎิบัติงานนอกเวลาทำงาน (standby) 24 ชม 7 วัน เพื่อให้บริการสินค้าสำรองในงาน project ต่างๆของบริษัท
- สรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชาทั้งรายสัปดาห์ และรายเดือน
- ศึกษาหาความรู้ในตัวสินค้า IT ใหม่เพิ่มเติม และการบริหารคลังสินค้า เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา โลจิสติิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

บริษัทวีเซิร์ฟพลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการไอซีทีครบวงจรตั้งแต่ระดับคอมโพเนนท์ไปจนถึงเอนเตอร์ไพรส์โซลูชัน มีความมุ่งมั่นที่จะขยายฐานการตลาดให้ครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ ด้วยทีมช่างผู้ชำนาญการระดับมืออาชีพที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง ดำเนินธุรกิจบริการจำแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. Install-based Business ดูแลการต่อสัญญาของกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสัญญาบริการ (Hardware, Software, Subscription) ที่บริการตรงจากผู้ผลิต
2. Professional Service ดูแลกลุ่มลูกค้าด้าน Enterprise Product ในเรื่องของการติดตั้ง การอิมพลิเมนต์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบโซลูชันใหญ่ ๆ ที่ทันสมัยและซับซ้อน เช่น Data Center Hardware, Software, Network, Security และ Virtualization รวมถึง Cloud Services เช่น Infrastructure as a Service (Iaas)
3. Service Center and Logistic Management ดูแลด้านบริการงานซ่อมบำรุงของศูนย์บริการทั่วภูมิภาค (Nationwide Service) ทั้งที่สำนักงานใหญ่ ร่มเกล้า และศูนย์บริการที่กระจายอยู่ทั่วประเทศอีก 10 แห่ง ได้แก่ อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 5 กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, พิษณุโลก, ขอนแก่น, นครราชสีมา, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, หาดใหญ่, ระยอง และหนองคาย รวมถึงศูนย์บริการของ Asus และ Lenovo ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารจัดการอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
4. Service Business Operation ดูแลงานบริการคอลล์เซนเตอร์ของสินค้าหลากหลายยี่ห้อ อาทิ ซิสโก้ Levono และดีลิงค์ เป็นต้น

 

Social Security Fund (ประกันสังคม)
Provident Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
Annual Health Check-up (ตรวจสุขภาพประจำปี)
Funeral Ceremony Assistance (การช่วยเหลือฌาปนกิจ)
Special Emergency Loan (สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน)
Health Insurance-IPD (ประกันสุขภาพ-IPD)
Life & Accident Insurance (ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ)
Loan for Housing with Government Housing Bank (การกู้เงินเพื่อที่พักอาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์)
Bonus (โบนัสประจำปี)
Uniform
รถรับ-ส่งพนักงาน

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด
88/1 ถ.พัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ้น เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520
อีเมล์ : recruit@vserveplus.co.th โทร : 02-138-9866

แผนที่บริษัท

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8524232
Engine by shopup.com