ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่บัญชี

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีธุรกิจก่อสร้าง

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - บริหารธุรกิจ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  15000+

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
 • บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
 • ประสานงานภายในและภายนอก
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 0-3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการนำจัดทำรายงานภงด.3, ภงด.53, ภงด.54, ภพ.30, ภพ.36 และนำส่งรายงานให้กรมสรรพากร
 • มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2527 โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับเหมาก่อสร้างงานอาคารที่มีคุณภาพ จากผลงานกว่า 35 ปีที่ผ่านมา ที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน ให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานอาคาร เป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณภาพขององค์กร อย่างชัดเจน 

 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 150 ล้านบาท โดยสามารถรับงานก่อสร้างอาคาร มูลค่ารวมกว่าพันล้านบาท ประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง โดยมีนโยบายหลักในการสร้างงาน ที่มีคุณภาพ และการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด 

 

ปรัชญาแห่งความสำเร็จขององค์กรคือ การส่งเสริม “คนดี มีความสามารถ” ให้มีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้า ให้การยกย่องชมเชย และให้ผลตอบแทนที่ดีจากผลงานที่กระทำ ค่านิยมในการมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้น โดยมีรากฐานจากการมีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเอง เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์และทำงานเป็นทีม 

 

ในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารงานอย่างองค์กรมืออาชีพ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารชั้นแนวหน้าของประเทศ และเป็นองค์ประกอบหนึ่งในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตต่อไป

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
28 ซอยงามวงศ์วาน6 แขวงบางเขน เขตเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
อีเมล์ : hr@tekacon.com โทร : 0953696795 เว็บไซต์ : www.tekacon.com

แผนที่บริษัท

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11708886
Engine by shopup.com