ค้นหางานด่วน !

หัวหน้ากะยานยนต์หนัก (Shift Supervisor Heavy Machinery)

ประเภทงาน : วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/อุตสาหกรรมประกาศวันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2562

ประจำโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  21000

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • ประสานงาน งานบริการยานยนต์หนัก
 • ควบคุมดูแล พนักงานขับรถ
 • ให้ความช่วยเหลือ การนำรถไปใช้งานนอกสถานที่ ที่มีใบขอความร่วมมือ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล
 • มีทักษะในงานควบคุมและซ่อมแซมยานพาหนะขนาดใหญ่
 • มีทักษะในการบริหารบุคลากร
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และ วิเคราะห์งาน

สนใจติดต่อ คุณอรพรรณ  เลิศธำมรงค์

199 หมู่ 1 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

เบอร์ติดต่อ : 042-810-921 ต่อ 111 / E-mail : Orapanl@mitrphol.com

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

 

กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ เราจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้กับสังคม 

ปรัชญา เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่กลุ่มมิตรผลดำเนินกิจการบนเส้นทางธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเคียงคู่วิถีชีวิตคนไทยภายใต้ปรัชญาการดำเนินงาน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานสูงแก่ผู้บริโภค ด้วยการดำเนินงานอย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายของการผลิตและส่งมอบถึงมือลูกค้า

เชื่อในคุณค่าของคน ที่มิตรผล เราทุกคนเชื่อว่า คนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มีความรอบรู้ในงานที่ทำอีกทั้งยังสามารถ นำความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจ สอบได้ด้วยพันธะสัญญาที่จะมอบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชาวไร่อ้อยผู้ค้าร่วม ลูกค้าหรือผู้บริโภค 

รับผิดชอบต่อสังคม ที่มิตรผล เราทุกคนพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อในการ ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

 
สวัสดิการ
 
1. ประกันชีวิต
2. ประกันอุบัติเหตุ
3. ค่ารักษาพยาบาล (OPD + IPD)
4. ค่าของเยี่ยมผู้ป่วย
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. ประกันสังคม
7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8. วันหยุดประเพณี
9. วันลาป่วย
10. วันลากิจ
11. ค่าเบี้ยเลี้ยงเมื่อปฏิบัติงานนอกพื้นที่ปกติ
12. เงินช่วยเหลือสมรส
13. โบนัสตามผลประกอบการบริษัท
14. ชุดพนักงาน
 

วิธีการสมัคร

สมัครงานได้ Click ลิ้งค์ 

https://goo.gl/forms/1cJk3Ahzx4Uf4keA3

 

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

กลุ่มมิตรผล
อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : rinsait@mitrphol.com โทร : 027941000 เว็บไซต์ : www.mitrphol.com
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีเพลินจิต
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีคลองเตย, สถานีสุขุมวิท

แผนที่บริษัท

กลุ่มมิตรผล
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8757176
Engine by shopup.com