ค้นหางานด่วน !

วิศวกรไฟฟ้า (ประจำสำนักงาน)

ประเภทงาน : วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ประกาศวันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562

Electrical Engineer

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างองค์กร

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 

 • ควบคุม/ดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. รวมทั้งคุณภาพของงานให้เป็นไปตาม มาตราฐานสากลและความถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้เงื่อนไขและสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้า. ตามเป้าหมายและนโยบายที่ยริษัทกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

  เพศชาย หญิง อายุ 21-30 ปี
  วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรรมศาสตร์ (วศ.บ) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  มีประสบการณ์ด้านงาน วิศวกรไฟฟ้า หรือ วิศวกรสำนักงาน 2 ปีขึ้นไป
  มีใบประกอบวิชาชีพ ( กว. ) ระดับภาคี ( ถ้ามี )
  สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ (กรณีที่บริษัทมีโครงการก่อสร้างต่างจังหวัด) ในบ้างครั้ง
  เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์
  สามารถขับรถรถยนต์พร้อมมีใบอนุญาติขับขี่

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6033046
Engine by shopup.com