ค้นหางานด่วน !

วิศวกรไฟฟ้า (โครงการ Solar Rooftop)

ประเภทงาน : วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ประกาศวันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562

Electrical Engineer (Solar Rooftop Project)

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างองค์กร

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 

 • สำรวจและควบคุมการติดตั้ง Solar Rooftop ให้เป็นไปตามที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

  เพศชายอายุ 21-30 ปี
  วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรรมศาสตร์ (วศ.บ) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
  สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง / หรือไปประจำโครงการได้ ถ้าหากมีระยะการก่อสร้างระยะยาว
  สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (ถ้าเป็นเพศชาย)
  มีทักศนะคติที่ดี ตั้งใจ ขยัน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6020662
Engine by shopup.com