ค้นหางานด่วน !

วิศวกรเครื่องกล (ประจำโรงงาน)

ประเภทงาน : วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/อุตสาหกรรมประกาศวันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562

Mechanical / Mechatronics Engineer (Factory)

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างองค์กร

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 

**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.00 : **

• Development and improvement products and invent new products of the company.
• Development and improvement production process.
• Generate design and detailed engineering deliverables for a particular engineering discipline.
• Plan and execute project specific engineering schedule to assure on time delivery of engineering tasks.
• Translate conceptual designs into detailed engineering documentation including drawings and calculations.
• Create engineering drawings, specifications and plans through the application of standard processes and codes of practice.
• Contribute to design reviews and design verification and present it for approval and prepare technical documentation.
• Use standard processes and tools including 2D drafting and 3D modelling software packages and assist in developing new methodologies.
• Create and maintain standard solutions and drive for improvement of the product solutions.
• Prepare 3D models (parts, assemblies) for the overall Power Quality products and work on supplier development projects in co-operation with SCM ,Production and QC.
• Create project specific mechanical design for preliminary project.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

  Thai national, Male, age 23 - 32 years.
  Bachelor's or Master's degree in Mechanica l /Mechatronics Engineering .
  1 - 3 years, work experience in product improvement and development High Voltage Equipment.
  Should have comprehensive know : LED Lighting, SOLAR, 115Kv, HV engineering, Power plant and utility instrument.
  Current engineer license.
  Excellent knowledge of design and visualizations software such as AutoCAD , Ms. Office.
  Ability to work with multiple discipline projects.
  Decision making ability and leadership skills.
  Good command of both written and spoken Business English.
  Good attitude, team working spirit and coordination skills.

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6020786
Engine by shopup.com