ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ประจำโรงงาน)

ประเภทงาน : งานเขียนแบบ/ งานDrawingประกาศวันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562

Design & Draftsman (Factory)

 • วุฒิการศึกษา

  - ปวส.
  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างองค์กร

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 

**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน**

- เขียนแบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำ Bom & Routing ของผลิตภัณฑ์ใหม่
- แก้ไขแบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำ Bom & Routing ของผลิตภัณฑ์เก่า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

  เพศชาย-หญิง
  อายุ 22-35 ปีขึ้นไป
  วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาช่างเทคนิคการผลิต/ไฟฟ้า/แม่พิมพ์/เขียนแบบ/เครื่องกล/อิเล็คทรอนิกส์ หรืออื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบอย่างน้อย 1 ปี
  สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้เป็นอย่างดี
  สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad/Solid Work ได้เป็นอย่างดี
  มีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรม ERP.
  สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้(ดีในระดับหนึ่ง)
  มีความคิดที่เติบโต

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6032795
Engine by shopup.com