ค้นหางานด่วน !

วิศวกรจัดซื้อ

ประเภทงาน : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsประกาศวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562

Purchasing engineer

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- ประเมิน วิเคราะห์ความถูกต้องของ Drawings งานไฟฟ้า
- Bill of Materials งานโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า รวมถึง Specification
- ดำเนินการจัดซื้องานในและต่างประเทศ โดยปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการจัดซื้อพัสดุ ของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อสินค้าโครงการ/ทั่วไป อย่างน้อย 1-2 ปี

มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี

ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

มีทักษะการใช้โปรแกรม Ms Office

 

 

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 5133221
Engine by shopup.com