ค้นหางานด่วน !

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ประเภทงาน : งานโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/ท่องเที่ยวประกาศวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562

ติดต่อประสานงานระหว่างผู้บริหารและลูกค้า

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - ทุกสาขา

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1.สื่อสารและประสานงานกับผู้บริหารและลูกค้า
2.ดำเนินการแปลเอกสารในการทำงานให้กับหน่วนงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ (ไทย-เกาหลี / เกาหลี-ไทย)
3.ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศหญิง อายุ 24-30 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น ได้เป็นอย่างดี

4.มีความรู้และทักษะ ด้าน MS-Office

5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

กลุมบริษัทไทยซัมมิท เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำของประเทศไทย

วิธีการสมัคร

1.สมัครผ่าน Email

2. สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30-12.00 น.

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

Thai Summit Group
4/3 หมู่1 บางนาตราด 16 แขวงบางโฉลง เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
อีเมล์ : suppatcha.khe@thaisummit.co.th โทร : 02-3258000 แฟ็กซ์ : 02-3258099 เว็บไซต์ : www.thaisummit.co.th

แผนที่บริษัท

Thai Summit Group
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8538431
Engine by shopup.com