ค้นหางานด่วน !

GOPC Buyer

ประเภทงาน : นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ต่างประเทศประกาศวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562

Global Operation Procurement

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - ศิลปศาสตร์ฺ-มนุษยศาสตร์
  - สังคมศาสตร์
  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - บริหารธุรกิจ
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน
  - ศิลปกรรม

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  25000

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • Demand and request process in BT ERP system
 • Validate Purchase Requisitions
 • Create and manage Purchase Orders both project based and manufacturing based sites in timely manner and in compliance to Bombardier’s standard Procurement procedure
 • Resolve administrative issues related to Purchase Orders
 • Follow up Order Acknowledgement and Material Expediting to ensure right material delivery at the right time
 • Support the Procurement organisation during the complete supply chain
 • Support Requests for Information (RFI), Requests for Proposal (RFP) and Requests for Quotation (RFQ) and making basic analysis
 • Verify invoice related to Purchase Order prior to making payment.
 • Supplier relationship and performance management
 • Monitor Supplier Performance
 • Support preparation of supplier(s) negotiations
 • Create monthly reports on Supplier KPI’s and Procurement KPI’s Governance/Policy
 • Ensure compliance with Procurement Directives and legal policy
 • Ensure compliance in the e-Procurement tool
 • Processes / Tools / Knowledge Management
 • Apply consistently the Procurement processes and tools
 • Apply best practices based and share actively with peers and Procurement organisation
 • Identify problems and suggest solutions
 • Developing oneself and get exposure
 • Develop professionalism by learning business practices in Procurement
 • Develop working knowledge on processes and tools
 • Get exposure to the Procurement organisation

คุณสมบัติผู้สมัคร

Qualifications & Functional Knowledge

 • Bachelor degree of Business Administration, any other related field.
 • Relevant experience required (i.e. directly linked to the requirements of the position/role)
 • Understanding and practice of business processes, technical and operational expertise, Intermediate communication skills in English and other language
 • Specialized or cross-functional knowledge / relevant experience required by the position/role

Strong analytical skills, cost reduction mindset, interested in information technologies

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 5985120
Engine by shopup.com