ค้นหางานด่วน !

Site Engineer

ประเภทงาน : วิศวกรประกาศวันที่ : 20 มิถุนายน 2562

To assist Project Manager in site supervision works.

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างของบริษัท

 • ตำแหน่ง

  หลายอัตรา ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

Civil Engineer : to control construction work and sub-contractor / material & budget control / supervise subordinate, etc.

M&E Engineer : to install electrical system, air conditioning system, control sub-contractor, etc.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. Good Computer Skill (MS Office)

2. Good Coordination (teamwork) & Good Negotiation Skill

3. Bachelor in Civil, Mechanical or Electrical Engineering 

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

     บ. ไทยชิมิสึ เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างของไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2527 เป็นบริษัทสาขาของ ชิมิสึ คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัก่อสร้างชั้นนำขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 200 ปี ที่ผ่านมาตลอด 34 ปี บริษัทได้ทำการก่อสร้างมากกว่า 300 โครงการ

     ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่มาลงทุนสร้างโรงงานในประเทศไทย ด้วยความสามารถรอบด้าน ทั้งเรื่องการออกแบบ วิธีการก่อสร้างที่มีควบคุมระดับสูง

ในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

     นอกจากนี้ ชิมิสึ คอร์ปอเรชั่น ยังมีโครงการแบ่งปันทรัพยากรบุคคลเพื่อทำงานในสาขาต่าง ๆ ทั่วโลก ดังนั้น พนักงานของ บ. ไทยชิมีสึ จึงมีโอกาสจะไปทำงาน

ในประเ่ทศอื่น ๆ ตามมาตรฐานการทำงานระัดับโลกของชิมีสึ คอร์ปอเรชั่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพยายามในการพัฒนาศักยภาพในสายงานและทักษะด้านภาษา

: สวัสดีิการ : การประกันกลุ่ม (เจ็บป่วย, อุัับัติเหตุ , ประกันชีวิต , ทันตกรรม) เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี เงินค่าภาษา (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท)

 

 

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ไทยชิมีสึ จำกัด
ห้องที่ 2301 ชั้น 23 เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : w.arunsri@shimz.biz โทร : 02-230-0333 แฟ็กซ์ : 02-230-0303 เว็บไซต์ : www.shimz.co.th
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีช่องนนทรี
บริษัท ไทยชิมีสึ จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8524080
Engine by shopup.com