ค้นหางานด่วน !

Structural Design Engineer

ประเภทงาน : วิศวกรประกาศวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562

Design, Plan and oversee the construction of new buildings.

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างของบริษัท

 • ตำแหน่ง

  หลายอัตรา ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1. Design of building structures keeping in mind the safety and economy 

2. Selecting appropriate construction materials (keeping in mind the safety and economy).

3. Detail drawing production,specification editing and shop drawing reviews.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. Good Skill for STADDpro / ETABS / AutoCAD / Revit / MS Office

2. Bachelor in Civil Engineering

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

     บ. ไทยชิมิสึ เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างของไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2527 เป็นบริษัทสาขาของ ชิมิสึ คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัก่อสร้างชั้นนำขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 200 ปี ที่ผ่านมาตลอด 34 ปี บริษัทได้ทำการก่อสร้างมากกว่า 300 โครงการ

     ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่มาลงทุนสร้างโรงงานในประเทศไทย ด้วยความสามารถรอบด้าน ทั้งเรื่องการออกแบบ วิธีการก่อสร้างที่มีควบคุมระดับสูง

ในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

     นอกจากนี้ ชิมิสึ คอร์ปอเรชั่น ยังมีโครงการแบ่งปันทรัพยากรบุคคลเพื่อทำงานในสาขาต่าง ๆ ทั่วโลก ดังนั้น พนักงานของ บ. ไทยชิมีสึ จึงมีโอกาสจะไปทำงาน

ในประเ่ทศอื่น ๆ ตามมาตรฐานการทำงานระัดับโลกของชิมีสึ คอร์ปอเรชั่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพยายามในการพัฒนาศักยภาพในสายงานและทักษะด้านภาษา

: สวัสดีิการ : การประกันกลุ่ม (เจ็บป่วย, อุัับัติเหตุ , ประกันชีวิต , ทันตกรรม) เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี เงินค่าภาษา (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท)

 

 

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ไทยชิมีสึ จำกัด
ห้องที่ 2301 ชั้น 23 เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : w.arunsri@shimz.biz โทร : 02-230-0333 แฟ็กซ์ : 02-230-0303 เว็บไซต์ : www.shimz.co.th
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีช่องนนทรี
บริษัท ไทยชิมีสึ จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8524168
Engine by shopup.com