ค้นหางานด่วน !

Datacom Engineer (SEA)

ประเภทงาน : วิศวกรประกาศวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562

 •  
 •  5 อัตรา

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  5 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

Job responsibilities:

 • Responsible for handling all technical problems in running projects and devices under rollout, achieving customer acceptance / satisfaction through high performance and quality of services.
 • Responsible for assurance of customer agreed technical standards both for projects & for customer support services.
 • Responsible to support the implementation manager to control the quality of the project.
 • Responsible to communicate with oversea project to confirm the requirement, support the design and make the work plan.
 • Responsible to manage and guide local team and subcon
 • Products/Technical Knowledge update through self-learning techniques, to meet upcoming service requirements.

คุณสมบัติผู้สมัคร

Candidate Requirements:

 • Bachelor's Degree in Electronics and Communication, or related field of study
 • 3-5 years of working experience in Datacom
 • Working Language English and Thai, preferred Chinese
 • Have the working knowledge of TCP/IP, VLAN, VRRP, OSPF, L2VPN / L3VPN, MP-BGP, BFD etc.
 • Preferred to have working experience on Huawei NE/ATN series.
 • Preferred to have CCNA
 • Have the ability to abstract project requirements, through participation in project evaluation/implementation process.
 • Fully familiar with prevalent telecom industry standards / specifications like ITU-T, ETSI etc and been able to draw technical specifications as per customer's requirements.
 • Excellent interpersonal and communication skills, good team spirit, and adaptability.
 • Have a strong personal interest in developing self-professional competencies and skills

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 5188584
Engine by shopup.com