ค้นหางานด่วน !

IT Support / Service Desk +ค่ากะ,OT

ประเภทงาน : ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ประกาศวันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562

Support และให้คำแนะนำผ่านทางโทรศัพท์ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นผ่านการรีโมท ให้แก่ User

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - วิทยาศาสตร์
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  N/A

 • ตำแหน่ง

  4 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคระบบสารสนเทศ
- ให้คำปรึกษา/รับแจ้งการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
- ดูและระบบServerให้สามารถใช้งานได้ปกติ
- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้(เวียนกะ)***

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ในงาน IT Support / Help Desk / Technical Support อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป***

- มีความรู้เกี่ยวกับ Computer Hardware, Software และ Operating System

- มีความรู้เกี่ยวกับ Computer Network และ WAN

- มีความรู้ในการ Installing, Configuring Computer Hardware, Software, System Network

- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้(เวียนกะ)***

- ปฏิบัติงานที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค แจ้งวัฒนะ

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 5133327
Engine by shopup.com